Nemes Tihamér OKSzTV'98

Második forduló

5-8. osztályosok

1998. január 17. 900-1200


1. feladat: Rendező-pályaudvar (19 pont)

Egy kisvárosi rendező-pályaudvaron mindössze két vágányt használhatnak a továbbinduló szerelvények összeállításához. Egy-egy vágányon gyűjtik az azonos célállomásra küldendő vagonokat. Egy vágányon maximum M (<=50) vagon fér el. Ha egy vágány megtelt, vagy ha már mindkét vágányon állnak vagonok, s olyan vagon érkezik, amelyet egy harmadik helyre kell küldeni, akkor a két várakozó szerelvény közül a hosszabbat útnak indítják, s a helyére tolják az újonnan érkező vagont. Az utolsónak érkező vagon után a még várakozó szerelvényeket is elindítják, először (ha van) a hosszabbat.
Készíts programot, amely beolvassa a vagonok számát (N<1000), a vágányokon elhelyezhető kocsik számát (M), majd az N vagon célállomását a pályaudvarra érkezésük sorrendjében. A program írja ki a szerelvények indulási sorrendjében, hogy melyik állomásra hány kocsiból álló szerelvényt kell indítani.

2. feladat: Állatkertek (27 pont)

A kukutyini állatkert N, a rátóti pedig M fajta (N,M<=100) állatot tart. Tudjuk, hogy melyik állatkertben melyik fajtából hány példány van. A két állatkert olyan állatokat cserélhet egymással, amelyekből mindkettőnek legalább K példánya van, illetve olyan állatokat ajándékozhat a másiknak, amelyekből legalább L példánya van, a másiknak pedig egyetlen példánya sincs.
Készíts programot, amely beolvassa a kukutyini, majd a rátóti állatkert adatait, végül pedig K és L értékét! Mind a két esetben be kell olvasni az állatfajták számát, majd az egyes állatfajták nevét és példányszámát. A program írja ki, hogy mely állatfajtákból cserélhet a két állatkert, illetve mely állatfajtákból ajándékozhat a kukutyini a rátótinak, s melyekből a rátóti a kukutyininak!
Példa:
A kukutyini állatfajták száma? 4

1. állat? kecske
példányszáma? 12

2. állat? nyúl
példányszáma? 41

3. állat?
példányszáma? 8

4. állat? liba
példányszáma? 76

A rátóti állatfajták száma? 5

1. állat? kecske
példányszáma? 8

2. állat? pulyka
példányszáma? 16

3. állat? szamár
példányszáma? 1

4. állat?
példányszáma? 4

5. állat? liba
példányszáma? 60

Mekkora létszám fölött lehet cserélni? 6

Mekkora létszám fölött lehet ajándékozni? 12

Csere:
kecske
liba
Kukutyin ajándékoz:
nyúl
Rátót ajándékoz:
pulyka

3. feladat: Titkosírás (29 pont)
 

Az egyik legrégibb titkosírás szerint a titkosítandó szöveg minden betűjét az ábécé következő betűjével helyettesítjük. (Az utolsó betűt az első követi, azaz ha például az angol ábécét használjuk, a z-ből a lesz.) Az egyéb karaktereket változatlanul kell hagyni.

Készíts programot, amely beolvas egy kisbetűkből és egyéb karakterekből álló szöveget, ennek minden kisbetűjét helyettesíti a kiterjesztettmagyar ábécé következő betűjével, majd kiírja a "titkosított" szöveget a képernyőre! A hosszú mássalhangzókat két betűnek (pl. ssz helyett s és sz), a (balról jobbra haladva) többjegyű betűnek is tekinthető betűsorozatokat többjegyűeknek vegye (pl. a malacság szóban a cs-t tekintse többjegyű betűnek)!

A kiterjesztett magyar ábécé: a á b c cs d dz dzs e é f g gy h i í j k l ly m n ny o ó ö ő p q r s sz t ty u ú ü ű v w x y z zs

Példa:
 
Bemenet: Kimenet:
A bodza? A códzsá?
Igazság Igyáagy
liszteszsák lyíttyétszbl

Elérhető összpontszám: 75 pont + 25 pont az 1. fordulóból