Nemes Tihamér OKSzTV'2002

Második forduló

5-8. osztályosok

2002. január 19. 900-1200


1. feladat: Mókus (23 pont)

Egy patakban N követ raktak le átjárónak. A köveken M mókus ugrál át a túlsó partra úgy, hogy mindegyik csak bizonyos kövekre (pl. a parttól számítva minden második, minden negyedik kőre) ugrik.

Feladat:

Készíts programot (MOKUS.PAS vagy MOKUS.C néven), amely beolvassa a kövek számát (1<=N<=20), a mókusok számát (1<=M<=20) és azt, hogy az egyes mókusok minden hányadik kőre ugranak (1<=K(i)<=N, ahol 1<= i <=M), majd megadja, hogy mely kövekre nem lép egyetlen mókus sem (0 legyen a válasz, ha nincs ilyen kő), illetve hogy melyekre lép a legtöbb!
Példa:
BEMENET KIMENET
N=15
M=3
K=(2,3,4)
Egy mókus sem lép ezekre: 1, 5, 7, 11, 13
A legtöbb mókus lép ezekre: 12

2. feladat: Kolbász (25 pont)

A szláv nyelvekben gyakori a mássalhangzó-torlódás (egyik szép példája a cseh zmrzlina – fagylalt – szó), de a magyar nyelvben is előfordul, hogy egyes szavakban egymás mellé kerül több mássalhangzó (pl. parancsnok, amelyben három mássalhangzó – n, cs és n – áll egymás mellett).

Feladat:

Készíts programot (TORLODAS.PAS vagy TORLODAS.C néven), amely beolvas egy maximum 255 (ékezetes és ékezet nélküli) kisbetűből álló szót, majd megadja, hogy hányadik karaktertől kezdődik benne a legnagyobb elemszámú mássalhangzó-torlódás, és az hány mássalhangzóból áll! Ha több egyforma hosszú torlódás lenne benne, akkor közülük csak az elsőt kell megadni.

Az egy- és többjegyű mássalhangzók rövid változatát (pl. k, t, cs, dz, ty, dzs) a program egyetlen mássalhangzónak, hosszú változatukat (pl. kk, tt, ccs, ddz, tty, ddzs) két mássalhangzónak vegye. (Például az attrakció szóban a leghosszabb torlódás a második betűnél kezdődik és három a hossza, a szennyes szóban pedig a negyedik karakternél kezdődik és kettő a hossza) Egyes szavakról (pl. házsor) a jelentésük ismerete nélkül nem állapítható meg, hogy többjegyű mássalhangzó vagy több egymás mellett álló mássalhangzó van-e bennük. Minden ilyen esetben a program vegye úgy, hogy a mássalhangzó többjegyű (azaz pl. a házsor szóban a kétjegyű zs-vel, mint egyetlen mássalhangzóval kell számolni.)

Példa:
BEMENET KIMENET
fapipa 1 1
zmrzlina 1 5
parancsnok 5 3
attrakció 2 3
szennyes 4 2
házsor 1 1
helyzetünkben 9 3


3. feladat: Számzár (25 pont)

Adjuk össze egy legfeljebb 100 jegyű természetes szám számjegyeit! Ha a kapott szám nem egyjegyű, akkor ennek újra adjuk össze a számjegyeit, s az eljárást folytassuk, amíg egyjegyű számot nem kapunk. Egyes kiinduló számok esetén a végeredmény 1 lesz. Nevezzük ezeket a kiinduló számokat „egyes” számoknak.
91: (91-->10-->1)
1998: (1998-->27-->9)
1999: (1999-->28-->10-->1)
Feladat:
Készíts programot (EGYES.PAS vagy EGYES.C néven), amely beolvas egy legfeljebb 100 jegyű természetes számot, majd kiírja, hogy a szám „egyes” szám-e!
Példa:
 
BEMENET KIMENET
91 EGYES
1998 NEM EGYES
1999 EGYES

Elérhető összpontszám: 75 pont + 25 pont az 1. fordulóból