Nemes Tihamér OKSzTV'98

Második forduló

9-10. osztályosok

1998. január 17. 900-1400


1. feladat: Vetésterület (16 pont) /tesztadatok/

Egy téglalap alakú birtokon többféle növényt vetettek. A terület minden négyzetméteréről tudjuk, hogy ott milyen növény található. Növénytáblának azt a lehető legnagyobb, téglalap alakú területet nevezzük, amelyen belül csupa azonos növény nő.

A BIRTOKx.BE állomány első sora tartalmazza a birtokot leíró téglalap sorainak (1<=N<=50), illetve oszlopainak számát (1<=M<=50) egyetlen szóközzel elválasztva. A további N*M sorban a vetett növények neve található, sorfolytonosan.

Készíts programot, amely kiírja a képernyőre és a BIRTOKx.KI állományba a birtokon levő növénytáblák számát!

Példa:
BIRTOK0.BE BIRTOK0.KI
4 5 
Búza
Búza
Búza
Burgonya
Burgonya
Búza
Búza
Búza
Burgonya
Burgonya
Búza
Búza
Kukorica
Kukorica
Kukorica
Búza
Búza
Kukorica
Kukorica
Kukorica

A bemeneti állomány mátrix alakban:
Búza Búza Búza Burgonya Burgonya
Búza Búza Búza Burgonya Burgonya
Búza Búza  Kukorica  Kukorica  Kukorica
Búza Búza  Kukorica Kukorica  Kukorica

A növénytáblák a birtokon:
Búza Búza Búza Burgonya Burgonya
Búza Búza Búza Burgonya Burgonya
Búza Búza Kukorica  Kukorica  Kukorica
Búza Búza Kukorica Kukorica Kukorica


2. feladat: Határőrség (25 pont) /tesztadatok/
 

Bergengócia lakosait nevük egyértelműen azonosítja, közülük legfeljebb 500-nak van útlevele. Az országnak N (<=9) határátkelőhelye van. A ki- és a belépéseket nyilvántartják.

A határátkelőhelyek előző évi adatai a HATARx.BEy (y a határátkelőhely sorszáma) állományokban vannak az utasok határátlépésének sorrendjében: minden sorban egy-egy szóköz választja el az éven belüli napsorszámot, a KI vagy BE szót és az utas nevét (a név legfeljebb 40 tetszőleges karakterből áll).

Készíts programot, amely

A. a KULFOLDx.KI állományba írja azoknak a nevét, akik az adatok alapján az év végén külföldön tartózkodnak;

B. a SERTx:KI állományba írja azoknak a nevét, akik határsértést követtek el. (Határsértést az követett el, aki a nyilvántartás szerint azonos irányból egymás után egynél többször lépte át a határt.)

Példa: (N=2 esetére)

HATAR0.BE1 HATAR0.BE2 KULFOLD0.KI SERT0.KI
22 KI Nagy Péter
23 BE Nagy Péter
36 BE Kovács Anna
44 KI Szép Tünde
170 BE Okos Lajos
192 BE Nagy Péter 
38 KI Kovács Anna
167 KI Okos Lajos
178 KI Okos Lajos
188 KI Szép Tünde
Kovács Anna
Szép Tünde
Okos Lajos 
Szép Tünde
Nagy Péter

3. feladat: Kemping (17 pont) /tesztadatok/

A Napsugár Kemping K faházat üzemeltet az év 365 napján. Minden vendég ugyanannyi időre, pontosan M napra foglalhat le egy-egy faházat. A kemping a teljes évre előre összegyűjtötte az igényeket. Minden vendég igényként annak a napnak a sorszámát adta meg, amelytől kezdve (M napra) le akar foglalni egy faházat.

Írj programot, amely kiszámítja, hogy a kemping maximálisan hány vendéget fogadhat.

A KEMPING.BE állomány első sora a faházak K (1<=K<=100) számát tartalmazza, második sora pedig az M (1<=M<=14) számot. A harmadik sorban az igények N (1<=N<=1000) száma, a további N sor mindegyikében pedig egy-egy igény van. Az eredményt a KEMPING.KI állományba és a képernyőre kell írni.

Példa:

KEMPING0.BE KEMPING0.KI
2
7
8
1
10
2
11
1
3
4
18
5


4. feladat: Mars-kutatás (17 pont) /tesztadatok/
A Mars felszínén különleges járművekkel kőzetmintákat gyűjtenek és juttatnak el az adóállomásra. A járművek csak négyzetrácsos útvonalon tudnak közlekedni, a kiindulási helytől csak dél vagy kelet felé és kizárólag sziklamentes terepen tudnak haladni. Térkép mutatja, hogy hol (melyik rácspontban) van (egy) kőzetminta, és hogy hol sziklás a terep. A térkép egy M*N-es mátrix, amely a különböző területfajtákat a következőképpen jelöli:

üres terület: 0 / kőzetmintás terület: 1 / sziklás terület: 2

A járművek az (1,1) pontból indulnak, ez a térképen ábrázolt terep bal felső sarka. Az adóállomás az (M,N) pontban van (M a sorindex, N az oszlopindex).

Írj programot, amely kiszámítja az összegyűjthető kőzetminták számának maximumát, ha feltesszük, hogy elegendő számú jármű áll rendelkezésre.

A MARS.BE állomány első sorában az M és N értékek vannak egyetlen szóközzel elválasztva (1<=M,N<=100). A következő M sor mindegyike a térkép egy sorát adja meg, azaz minden sorban N szám (0, 1 vagy 2) van, ahol a számokat ismét egyetlen szóköz választja el.

A feladat megoldásaként egyetlen számot kell írni a képernyőre és a MARS.KI állományba.

Példa:

MARS0.BE MARS0.KI
10 12

0 1 2 1 0 0 1 0 2 0 0 0
0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

14

Elérhető összpontszám: 75 pont + 25 pont az 1. fordulóból