Nemzetközi Informatikai Diákolimpia 1994

Stockholm-Haninge, Svédország1. napi 1. feladat (30 pont)
Az alábbi ábra egy háromszöget mutat. Írj programot, amely kiírja a háromszög felső csúcsából induló és a háromszög alsó sorában végződő számsorozatok összege közül a legnagyobbat!
 
        7        
      3   8      
    8   1   0    
  2   7   4   4  
4   5   2   6   5
Szabályok: Bemennet:
Az INPUT.TXT állomány első sorában a háromszög sorainak száma van, amelyet soronként követnek a háromszög egyes soraiban levő számok.
Kimenet:
A maximális összeget egész számként kell beírni az OUTPUT.TXT állományba.
Példa:
 
INPUT.TXT OUTPUT.TXT
5
7
3 8
8 1 0
2 7 4 4
4 5 2 6 5
30


1. napi 2. feladat (30 pont)
A következő ábra egy kastély alaprajzát mutatja
Feladat:
Írj programot, amely meghatározza, hogy
1. hány szoba van a kastélyban,
2, mekkora a legnagyobb szoba,
3. melyik falat kell kivenni ahhoz, hogy olyan nagy szobát hozzunk létre, amekkorát csak lehetséges!
A kastély alapterülete M*N négyzetre van osztva (M<=50, N<=50). Egy-egy négyzet falainak száma 0 és 4 között lehet.
Bemenet:
Az INPUT.TXT állományban számok írják le az alaprajzot, mégpedig négyzetenként egy-egy egész szám.
Kimenet:
Az OUTPUT.TXT állományba három sort kell írni. Az első sorba a szobák számát, a második sorba a legnagyobb szoba területét (a négyzetek számával kifejezve), végül a harmadik sorba az eltávolítandó fal leírását (először az eltávolítandó fal melletti négyzet sorának, azután oszlopának a számát kell megadni, majd pedig azt, hogy ebben a négyzetben melyik égtáj felé esik az eltávolítandó fal - az égtáj nevét angolul kell kiírni). A legutolsó kérdésre vonatkozó lehetséges megoldások közül elegendő csupán egyet megadni.
Példa:
 
INPUT.TXT OUTPUT.TXT
4
7
11  6 11  6  3 10  6
 7  9  6 13  5 15  5
 1 10 12  7 13  7  5
13 11 10  8 10 12 13
5
9
4 1 E
1. napi 3. feladat (40 pont)
Az ábrán egy négyzet látható. Minden sora, minden oszlopa és a két főátlója egy-egy ötjegyű prímszámnak olvasható. A sorokat balról jobbra, az oszlopokat fölülről lefelé, a két főátlót pedig balról jobbra kell kiolvasni. Az INPUT.TXT állományból beolvasandó adatok alapján írj programot, amely ilyen négyzeteket készít!
1 1 3 5 1
3 3 2 0 3
3 0 3 2 3
1 4 0 0 3
3 3 3 1 1
Bemenet:
A program az INPUT.TXT  állományból olvassa be az adatokat. Az első szám a prímszámok számjegyeinek összege, a második pedig a bal felső sarokba írandó számjegy. Az állomány két sorból áll. (A tesztadatokra mindig van megoldás.)
Kimenet:
Minden megtalált megoldást 5 sorban, soronként egy-egy ötjegyű prímszámmal írj be az OUTPUT.TXT állományba! A megoldások között üres sor lehetséges, de nem kötelező.
Példa:
 
INPUT.TXT OUTPUT.TXT
11
1
11351
14033
30323
53201
13313

11351
33203
30323
14003
33311

13313
13043
32303
50231
13331