Nemzetközi Informatikai Olimpia 2000

Peking, KínaÉpítkezés blokkokból - 2. Nap, 1. feladat (  pont, időlimit:   mp)

Az 1. ábra egy 3D testet mutat, amelyik felépíthetö a 2. ábrán látható 12 fajta blokkból. Az ábrán látható színezések csak az átláthatóságot hivatottak könnyíteni, egyéb jelentésük nincs.

Írj programot, amely egy megadott testet kirak a rendelkezésre álló blokkokból úgy, hogy a felhasznált blokkok darabszáma (nem a fajták száma!) minimális legyen! Minden egyes blokkfajtából tetszőleges számú felhasználható, bármilyen eltolás és forgatás alkalmazásával.

A testet és a blokkokat a bennük lévő elemi (1x1x1-es) kockák felsorolásával írjuk le. Az egyes elemi kockákat azon sarkuk koordinátájával (x, y, z) adjuk meg, amelyik a legközelebb van az origóhoz (amelyre x+y+z minimális). A elemi kockák számát a test, illetve blokk térfogatának nevezzük.

A test, illetve a blokkok összefüggőek (két elemi kocka akkor összefüggö, ha van közös lapjuk).

Bemenet:

A TYPES.IN állomány a blokkfajtákat írja le, és minden tesztesetre azonos (a 2. ábra blokkjainak leírását tartalmazza, a fajták sorszáma szerint rendezett sorrendben). Az egyes blokkokat leíró sorok közül az elsö a blokk sorszámát (I, 1 < = I < = 12), a második a blokk térfogatát (V, 1 < = V < = 4) tartalmazza. Az ezután következö V sor három egész számot (x, y, z) tartalmaz, az egyes elemi kockák x, y, z koordinátáit (1 < = x, y, z < = 4).

A BLOCK.IN állomány a kirakandó testet írja le. Az elsö sor a test térfogatát (V, 1 < = V < = 50), míg a fennmaradó V sor a test elemi kockáinak koordinátáit tartalmazza (1 < = x, y, z < = 7).

Kimenet:
A BLOCK.OUT állomány első sora egyetlen egész számot (M) tartalmazzon, a felhasznált minimális blokkszámot. A második sorba a felhasznált M db blokk fajtájának sorszámát kell írni. Több megoldás is lehetséges, de csak ezek egyikét kell megadnod.
Példa:
 
TYPES.IN BLOCK.IN BLOCK.OUT
1
1
1 1 1
2
2
1 1 1
1 2 1 
3
3
1 1 1
1 2 1 
1 3 1 
4
3
1 1 1
1 2 1 
1 1 2 
5
4
1 1 1
1 2 1 
1 3 1 
1 4 1 
6
4
1 1 1
1 2 1 
1 1 2 
1 2 2 
7
4
1 1 1
1 2 1 
1 1 2 
1 1 3
8
4
1 1 1
1 2 1 
1 3 1 
1 2 2 
9
4
1 2 1 
1 3 1 
1 1 2 
1 2 2 
10
4
2 1 1
1 2 1
2 2 1
2 1 2
11
4
1 1 1
1 2 1 
2 2 1
1 1 2
12
4
2 2 1
2 1 2
1 2 2
2 2 2
18
2 1 1
4 1 1 
2 3 1 
4 3 1
2 1 2
3 1 2
4 1 2 
1 2 2 
2 2 2
3 2 2
4 2 2
2 3 2
3 3 2 
4 3 2
4 2 3
4 2 4
4 2 5
5 2 5
5
7 10 2 10 12
Megjegyzés:
1. Ez a BLOCK.IN állomány az elsö ábrán megadott „ló” leírását tartalmazza.

2. A BLOCK.OUT állomány második sorában az alábbiak bármelyike is lehetne:

2  7  10  11  12
2  7  11  11  12
4  4   7  10  11
4  4   9  10  11


Postahivatal - 2. Nap, 2. feladat (  pont, időlimit:   mp)
Egy egyenes út mentén falvak helyezkednek el, mindegyiket egy egész koordinátával azonosítjuk. Minden pontban csak egyetlen falu lehet. Két falu távolságát a koordinátájuk különbségének abszolút értékével adjuk meg.

Egyes falvakban postahivatalt kell építeni, mégpedig úgy, hogy a falvak és a hozzájuk legközelebb eső postahivatal távolságának összege minimális legyen.

Írj programot, amely a falvak koordinátája és a postahivatalok száma alapján kiszámolja a fenti minimális össztávolságot és megadja a felépítendö postahivatalok koordinátáját!

Bemenet:

A POST.IN állomány elsö sorában két egész szám van: a falvak száma (V, 1 < = V < = 300); a postahivatalok száma (P, 1 < = P < = 30, P < = V). A második sorban V darab egész szám van növekvő sorrendben, az egyes falvak koordinátája. Minden X koordinátára igaz, hogy 1 < = X < = 10000.
Kimenet:
A POST.OUT állomány első sorába a fenti módon kiszámolt minimális össztávolságot, a második sorba a P darab postahivatal koordinátáját (ami azonos a postahivatalt tartalmazó falu koordinátájával) kell írni növekvő sorrendben. Ha több megoldás is van, akkor csak egyet kell kiírni.
Példa:
 
POST.IN POST.OUT
10 5
1 2 3 6 7 9 11 22 44 50
9
2 7 22 44 50
Részpontszámok:
0 pontot kapsz, ha a postahivatalok általad megadott koordinátájából kiszámított össztávolság nem azonos az általad kiszámolt minimális össztávolsággal. Az alábbi táblázatban S jelöli az általad meghatározott minimumot, Smin pedig a várt értéket, ezek arányában kapsz pontot:
 
q=S/Smin q=1.0 1.0<q<=1.1 1.1<q<=1.15 1.15<q<=1.2 1.2<q<=1.25 1.25<q<=1.3 1.3<q
c 10 5 4 3 2 1 0


Falak - 2. Nap, 3. feladat (  pont, időlimit:   mp)