Nemes Tihamér OKSzTV'99

Döntő

5-8. osztályosok

1999. 1100-1400


1. feladat: Kiszámolós (20 pont)
 

Egy kiszámolós játékban N gyerek áll körbe az ábrának megfelelően:
A kiszámolás az elsőnél kezdődik, majd minden K-adikat ki kell hagyni úgy, hogy végül csak egyetlen egy gyerek maradjon. Először tehát a K. marad ki, majd a 2*K., ... Ha az utolsóhoz értünk, a kör tovább folytatódik.

Feladat:

Készíts programot, amely beolvassa a gyerekek számát (1<=N<=100) és hogy minden hányadikat kell kihagyni (K>=1), majd kiírja a képernyőre a kiszámolós játékban kiesőket, majd pedig a végén megmaradt gyerek sorszámát!
Példa:
Bemenet Kimenet
N=13, K=6 A kimaradók sorban:
6, 12, 5, 13, 8, 3, 1, 11, 2, 7, 4, 10
Végül megmaradt: 9


2. feladat: Telefonáló robot (25 pont)

Egy telefonkészüléken az ábrán látható elrendezésben vannak a nyomógombok. Egy robotkart kell irányítanunk, amely egy adott telefonszám számjegyeit nyomja le a készüléken.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
0
#

A robotot az alábbi utasításokkal vezérelhetjük:

A robotkar kezdetben a * jel fölött van, a telefonálás végén a # jel fölött kell lennie.

Feladat:

Készíts  programot, amely  beolvas egy legfeljebb 7 jegyű telefonszámot, majd a minimális utasításszámmal végrehajtatja a robottal a telefonálást. Eredményeként a robot számára szóló utasításokat kell kiírni a képernyőre.


3. feladat: Ismételgető (30 pont)
Készíts programot, amely beolvas egy legfeljebb 150 karakterből (az angol ABC kisbetűiből) álló szöveget, majd ABC sorrendben kiírja mindazon legalább 2 karakterből álló részeit, amelyek egynél többször fordulnak elő!

Példa:
 

Bemenet Kimenet
mississipi is, iss, issi, si, ss, ssi

Elérhető összpontszám: 75 pont + 25 pont a 2. fordulóból