Nemes Tihamér OKSzTV 2000

Döntő

5-8. osztályosok

2000. március 18.1. feladat: Villamos (25 pont)
A Villamos-közlekedési Vállalat (VKV) felmérést végzett a villamosok kihasználásáról, melyet számítógéppel kell feldolgozni. A villamos-vonalon N állomás van, beleértve az induló- és a végállomást is. Egy út során a villamosvezetőnek meg kellett számolnia minden állomáson a fel- és a leszállókat, s neked ezekből az adatokból kell adott jellemzőket kiszámolnod.

Feladat:

Készíts programot, amely beolvassa N (2<=N<=100) értékét, a vezető által adott számokat (N*2 adat, mindegyik pozitív), majd belőlük a következőket határozza meg és írja ki a képernyőre:
Példa:
bemenet
5 állomás
Felszállók: 5 3 0 2 0
Leszállók:  0 4 4 0 2
kimenet
A: Összesen 10 ember utazott a villamoson.
B: Mindenki leszállt a 3. és az 5. állomáson.
C: A maximális utasszám 5 volt.
D: 1 szakaszon nem volt utas.

2. feladat: Mondat-csavaró (20 pont)
Feladat:
Készíts programot, ami egy beolvasott mondattal tud többféle műveletet végezni! A mondat kisbetűkből és szóközökből áll, a szavakat pontosan egy szóköz választja el egymástól, az első szó előtt, valamint az utolsó után nincs szóköz.

A programod az alábbi átalakításokat tudja elvégezni:

A. A mondatot úgy írja ki egy sorba, hogy a szavai sorrendjét megfordítja.
B. A mondatot úgy írja ki egy sorba, hogy csak a páratlan sorszámú szavai szerepelhetnek benne.
C. Csak minden szó kezdőbetűjét írja ki, de azt nagybetűvel, szóközökkel elválasztva.
D. A mondat szavait az eredeti sorrendben írja ki, de a szavak betűsorrendjét megfordítja.
Példa:
 
bemenet
az ibafai papnak fapipája van
kimenet
A. van fapipája papnak ibafai az
B. az papnak van
C. A I P F V
D. za iafabi kanpap ajápipaf nav

3. feladat: Húsvét (30 pont)
Feladat:
Készíts programot, amely megadja, hogy egy évben milyen napra esik húsvét, illetve pünkösd!

A húsvét meghatározásának szabálya:

Húsvét a tavaszi napéjegyenlőség (március 21.) utáni első holdtölte utáni első vasárnap, illetve hétfő. A holdtölték egymástól 29 és fél napra vannak. (Megjegyzés: Ha március 21. holdtölte is és vasárnap is, akkor már egyben húsvétvasárnap is.)
Például 1991. január 1. kedd volt, az első holdtölte: január 30.-án délelőtt volt, akkor a következők: február 28. délután, március 30. délelőtt.
A pünkösd meghatározásának szabálya:
Pünkösdvasárnap a húsvétvasárnap utáni hetedik vasárnap, pünkösdhétfő pedig az azt követő hétfő.
A program olvassa be, hogy melyik évben vagyunk, az év első napja a hét mely napjára esik, illetve, hogy január hányadikán van az első holdtölte, s aznap délelőtt vagy délután, s ezek alapján írja ki húsvétvasárnap és húsvéthétfő, valamint pünkösdvasárnap és pünkösdhétfő dátumát!
Példa:
 
bemenet
Év: 1991 Első nap: kedd
Holdtölte: 30. délelőtt
kimenet
Húsvétvasárnap: Március 31.
Húsvéthétfő: Április 1.
Pünkösdvasárnap: Május 19.
Pünkösdhétfő: Május 20.

Elérhető összpontszám: 75 pont + 25 pont a 2. fordulóból