A múlt
A verseny története az 1984/85-ös tanévben kezdődött. Már az első alkalommal az ország csaknem 100 középiskolájából kb. 1000 diák nevezett be a versenyre. Az első időben a verseny kétfordulós volt, amelynek első fordulója az iskolákban zajlott. Itt a versenyzőknek 8-10 feladatot kellett megoldaniuk papíron. A szaktanárok által kijavított dolgozatok közül a ponthatár felettieket külték tovább az országos versenybizottságnak (OVB), ahol újrajavították a dolgozatokat, s a legjobbakat behívták a budapesti döntőbe. A versenyző eredményét a második fordulóban nyújtott teljesítmény határozta meg.
A jelen
Az OVB az első és második forduló közötti óriási eltérés megszüntetése és a verseny népszerűségének tovább növelése miatt a két forduló közé egy harmadikat, úgynevezett regionális fordulót iktattak be. Ezzel egyidőben vált lehetővé, hogy a legkisebbek külön kategóriában versenyezhessenek. 
 • A verseny kategóriái:
  • 1. kategória: 5-8. osztály
  • 2. kategória: 9-10. osztály
  • 3. kategória: 11-13. osztály
 • A verseny 3 fordulós: iskolai, papíron megoldott feladatokkal; regionális, 4-5 számítógépes feladattal; döntő, 1-2 nehezebb feladattal.
 • A verseny regionális fordulójának és döntőjének eredményében az előző forduló összpontszámának negyedrészét is figyelembe veszik.
 • A verseny egyetelen szakaszában sem használható semmiféle segédeszköz.
A verseny menete:
 • A diákok november közepén megoldják az iskolai forduló feladatait.
 • A szaktanároknak kb 2 hét áll rendelkezésükre, hogy a dolgozatokat kijavítsak és a ponthatár (általában 40 pont) feletti dolgozatokat továbbküldik a Regionális Versenybizottságnak.
 • Az RVB a dolgozatokat újrajavítja, majd dönt a második fordulóba jutás ponthatáráról, ezáltal az érintett versenyzők személyéről.
 • A kiválasztottak január közepén megoldják a második forduló feladatait. A használható nyelvek: QBASIC 4.5, Turbo Pascal 6.0, Borland Delphi 3.0 vagy Borland C 2.0. (A versenybizottság hozzájárulhat más programozási nyelv használatához.)
 • Az RVB tagjai egy héttel a verseny után kijavítják a megoldásokat és a ponthatárt elérő diákok programjait továbbküldik az OVB-nek.
 • Az OVB legkésőbb március elején értesíti a döntőbe jutottakat.
 • A döntőre március közepén, esetleg annak végén kerül sor.
 • A III. korcsoport első 15-20 helyezettje IOI válogatón, ugyanezen korcsoport 6-8 legjobb 11. osztályos tanulója és a II. kategória első három helyezettje CEOI válogatón vesz részt.