Közép-európai Informatikai Olimpia 1999

Brno, CsehországSorrend - 1. Nap, 1. feladat (20 pont, időlimit: 20 mp, 2 pont tesztesetenként)
Egy raktárban, amely több épületből áll, úgy tárolják az árukat, hogy egy épületben csak egyfajta árut tárolnak. Minden árufajta egy cimkét kapott, ami az angol ábécé egy kisbetűje. A raktáros szállítási rendeléseket fogad, amelyeket a beérkezésük sorrendjében teljesít. Minden rendelés csak egy árura vonatkozhat. A másnapra vonatkozó rendeléseket összegyűjtötték, de a sorrend összekeveredett.
Az a feladat, hogy kiszámítsuk az összes lehetséges sorrendet.

Bemenet:

Az ORDERS.IN állomány egyetlen sora az összekeveredett rendeléssorrendet tartalmazza. Minden rendelés egy kisbetű. A rendelések száma nem haladja meg a 200-at.
Kimenet:
Az ORDERS.OUT állományba kell írni az összes lehetséges rendeléssorrendet (ismétlés nélkül), amiből az input összekeveredéssel keletkezhetett. Az egyes lehetséges rendeléssorrendeket ábécé sorrendben kell külön sorba írni. A lehetséges output legfeljebb 2 Mbyte.
Példa:
 
ORDERS.IN ORDERS.OUT
bbjd  bbdj
 bbjd
 bdbj
 bdjb
 bjbd
 bjdb
 dbbj
 dbjb
 djbb
 jbbd
 jbdb
 jdbb


Telefonszámok - 1. Nap, 2. feladat (40 pont, időlimit: 20 mp, 4 pont tesztesetenként)
Manapság a telefonszámok egyre hosszabbak lesznek, így nehéz megjegyezni őket. Ezért betűket is használhatunk számok helyett. Lásd az alábbi táblázatot az angol ábécé és a számjegyek megfeleltetésére.
 
1 (i j) 2 (a b c) 3 (d e f)
4 (g h) 5 (k l) 6 (m n)
7 (p r s) 8 (t u v) 9  (w x y)
0 (o q z)

Például, ha a telefonszám 941837296, akkor a neki megfelelő szó lehet a WHITEPAWN, és ha a telefonszám a 2855304, akkor pedig megfelelhet a BULLDOG szónak.
Adott használható szavaknak egy sorozata. Az a feladat, hogy egy adott telefonszámhoz add meg azt a legkevesebb szóból álló sorzatot, amelynek betűi rendre megfelelnek a telefonszám számjegyeinek.

Bemenet:

A PHONE.IN állomány első sora a telefonszámot tartalmazza, amely legfeljebb 100 jegyből áll. A második sor a használható szavak M számát tartalmazza (legfeljebb 50 000). Az állomány további M sora egy-egy használható szót tartalmaz. A szavak legfeljebb 50 kisbetűből állhatnak. Az állomány mérete legfeljebb 300 Kbyte.
Kimenet:
A PHONE.OUT állomány egyetlen sort tartalmaz, melyben egy olyan legkevesebb szóból álló sorozat van, ami megfelel a telefonszámnak. A szavak között pontosan egy szóköz legyen! Ha nincs megoldás, akkor a sor pontosan a ’No solution.’ szöveget tartalmazza. Ha több megoldás is van, akkor bármelyiket ki lehet írni az állományba, de csak egyet.
Példa:
 
PHONE.IN PHONE.OUT
7325189087
5
it
your
reality
real
our
reality our
4294967296
5
it
your
reality
real
our
No solution.


Párosság - 1. Nap, 3. feladat (40 pont, időlimit: 20 mp, 4 pont tesztesetenként)
Két barát a következő játékot játssza. Adottt egy nullákból és egyesekből álló számsorozat, amelyet a második játékos ismer. Az egyik játékos választ egy összefüggő részsorozatot, megadva annak kezdő és végző pozícióját. Megkérdezi, hogy a választott részsorozatban páros vagy páratlan számú egyes számjegy van-e. A második játékos nem biztos, hogy helyesen válaszol.
Az a feladat, hogy kiderítsük, melyik az az első kérdés, amelyre adott válasz ellentmondásban van a korábbi válaszokkal.

Bemenet:

A PARITY.IN állomány első sorában egyetlen szám van, a 0-1 sorozat hossza (ami legfeljebb 1 000 000 000). A második sorban egy pozitív egész szám van, a kérdések száma (ami legfeljebb 5 000). A további sorok tartalmazzák a kérdéseket és a rájuk adott válaszokat. Minden sor egy kérdést és egy választ tartalmaz. Két egész szám (i,j, ahol 1<=i<=j<=sorozat hossza) írja le a kérdést (az első a kérdezett részsorozat első elemének sorszáma, a második pedig az utolsóé) és a választ, ami az even, ha páros, illetve az odd, ha páratlan számú egyes van a második játékos szerint a kérdezett részsorozatban. A számok között, illetve a második szám és a válasz szava között egy-egy szóköz van.
Kimenet:
A PARITY.OUT állomány egyetlen X számot tartalmaz. X az a legkisebb szám, ameddig az első X válaszban nincs ellentmondás, de az X+1. válasszal már ellentmondáshoz jutunk. Ha nincs ellentmondás a válaszokban, akkor X a kérdések száma legyen, ami megegyezik a PARITY.IN második sorában levő számmal!
Példa:
 
PARITY.IN PARITY.OUT
10
5
1 2 even
3 4 odd
5 6 even
1 6 even
7 10 odd
3
10
5
1 2 even
1 4 even
2 4 odd
1 10 even
3 10 even
5