Közép-európai Informatikai Olimpia 1995

Szeged, MagyarországVárakozó gép  - 1. Nap, 1. feladat (25 pont, időlimit: 30 mp)
Egy számítógép rögzíti a rajta futó alkalmazások kezdési és befejezési idejét századmásodpercben. A napi statisztika (a, b) párok halmazából áll, ahol 0<a<=b<8640000. Az (a, b) pár azt jelenti, hogy a program az a pillanatban kezdődik és a b pillanatban fejeződik be. Az a és b időpillanatok hozzátartoznak a foglalt időintervallumhoz. Egy időben több program is futhat párhuzamosan. Írj egy programot, amely kiszámítja Bemenet:
A DAY1A.DAT szövegállomány első sora az intervallumok számát tartalmazza (1<=N<=1000). A hátralévő N sor mindegyikében két nemnegatív egész található, a program kezdési és befejezési idejével.
Kimenet:
A DAY1A.SOL szövegállomány a következő két egész számot tartalmazza ebben a sorrendben:
a, a leghosszabb (a, b) időervallum (b-a+1) hosszát, melyben a számítógép szabad
b, a leghosszabb (c, d) időervallum (c-d+1) hosszát, melyben a számítógép legalább egy programot futtat.
Példa:
 
DAY1A.DAT DAY1A.SOL
9
30000 35000
10000 20000
15000 16000
40000 44000
77000 220000
13000 41000
60000 67000
50000 55000
65000 70000 
8419999
143001


Riadólánc - 1. Nap, 2. feladat (35 pont, időlimit: 30 mp)
Egy osztály diákjai elhatározták, hogy riadóláncot alkotnak. Minden diák választ magának egyetlen társat (szomszédot), akinek a hozzá beérkező üzenetet közvetlenül továbbítja. Amikor egy diák megkap egy üzenetet, továbbítja szomszédjának.
Riadóláncnak azt a hozzárendelést nevezzük, melyre a következők teljesülnek: Tegyük fel, hogy valaki elküld egy üzenetet a szomszédjának, aki a következő lépésben továbbítja azt, és így tovább. Az üzenet egy idő után minden diákhoz, köztük az üzenet küldőjéhez is megérkezik.
Természetesen nem minden hozzárendelés riadólánc. Írj programot amely kiszámítja, hogy minimálisan hány módosítás szükséges az input hozzárendelés riadólánccá változtatásához.

Bemenet:

A DAY1B.DAT első sorában a tanulók száma található (1<=N<256). A következő N sorban egy egy név páros következik. A két nevet '>' karakter választja el. A második név után sorvég jel következik. A nevek legfeljebb 20 karakter hosszúak. Az A>B sor jelentése: Az A tanuló szomszédja B, azaz A a beérkező üzenetet közvetlenül B-nek továbbítja.
Kimenet:
A DAY1B.SOL állományba egy egész szám kerüljön, a minimálisan szükséges változtatások száma.
Példa:
 
DAY1B.DAT DAY1B.SOL
10
Anita>Peter
Andrew>Julia
David>Andrew
Natalie>Gabriella
Edith>David
Peter>Anita
Gabriella>Julius
Adam>David
Julia>Gabriella
Julius>Julia
4


Igazságos osztozkodás - 1. Nap, 3. feladat (40 pont, időlimit: 10 mp)
Két testvér, Alan és Bob ajándékokon osztozkodnak. Minden egyes ajándékot vagy Alan vagy Bob kap, egy ajándékot elosztani nem lehet. Minden ajándéknak egy pozitív egész értéke van.
Jelölje A és B az Alan és Bob által kapott ajándékok értékét. A cél az, hogy A és B különbségének abszolútértéke minimális legyen. Írj programot, amely kiszámítja A-t és B-t.

Bemenet:

A DAY1C.DAT szövegállomány első sora az ajándékok számát tartalmazza (1<=N<=100). Az állomány további részében az ajándékok értéke következik. Minden érték <=200.
Kimenet:
A DAY1C.SOL állományba az A és B egész számok kerüljenek.
Példa:
 
DAY1C.DAT DAY1C.SOL
7
28 7 11 8 9 7 27 
48 49