Közép-európai Informatikai Olimpia 1994

Kolozsvár, RomániaNormalizált négyzetek - 1. Nap, 1. feladat (100 pont, időlimit: 60 mp)
A grafikus képernyőt a következőképpen kódoljuk: A képernyő egy részét négy részre osztjuk és a részeket a bal felső negyedtől az óramutató járásával egyező irányban az 1, 2, 3, 4 számokkal jelöljük. Nevezzük az így kódolt négyzeteket normalizált négyzeteknek!

Egyszerű kép:
Összetett kép:

Ha az összetett ábrán a X betűvel jelzett téglalapot a +-szal jelölt helyére akarjuk mozgatni, akkor négyszer kell lefelé és kétszer jobbra eltolni.

Feladat:

Írj programot, amely adott négyzeten képes elvégezni az eltolásokat.
Bemenet:
A SQUARE.DAT állomány kétsoronként egy-egy tesztesetet tartalmaz. Az első sor a normalizált négyzet kódját foglalja magába (a sor csak az 1, 2, 3, 4 számjegyeket tartalmazza. (Az egyes adatsorozatokban a számjegyek száma legfeljebb 35.) A második sor egy eltolássorozat leírását tartalmazza (L=left, R=right, D=down, U=up). Az állományt egy üres sor zárja.
Kimenet:
A SQUARE.RES fájlba az eltolások eredményeként kapott négyzet kódját kell beírni. Amennyiben az eltolások eredményeként a szabott területen kívülre kerülünk, az OUT OF THE BORDER sort kell írni. Az eredménysorokat egy-egy üres sor válassza el!
Példa:
 
SQUARE.DAT SQUARE.RES
133
DDDDRR
1
DD
343

OUT OF THE BORDERRészhalmazok - 1. Nap, 2. feladat (100 pont, időlimit: 180 mp)
Legyen n egy pozitív egész. Az {1, 2, ..., n}halmaz összes részhalmazán definiáljunk egy < rendezést, melyet lexikografikus rendezésnek hívunk. Legyen S1={x1, x2, ..., xi} és S2={y1, y2, ..., yj} két különböző részhalmaza az {1, 2, ..., n} halmaznak, melyekben x1<x2<...<xi és y1<y2<...<yj. Azt mondjuk, hogy S1<S2, ha létezik k, (0<=k<=min(i,j)) és x1=y1, ..., xk=yk és k=i vagy xk+1<yk+1.

Például az {1, 2, 3} részhalmazai lexikografikus sorrendben a következők:
 

{} 1
{1} 2
{1, 2} 3
{1, 2, 3} 4
{1, 3} 5
{2} 6
{2, 3} 7
{3} 8

A lexikografikus rendezés minden részhalmazhoz egy természetes számot, az ő sorszámát rendeli.

Bemenet:

Az INPUT.TXT állományban a következő formátumú sorok lehetnek:
1 n k
2 n k1, k2, ..., ki
Kimenet:
Az OUTPUT.TXT-be az első formátumú sorok esetén a k-adik részhalmazt kell beírni, ha a második formának felel meg, akkor a {k1, k2, ..., ki} részhalmazhoz milyen sorszámot rendelünk {feltesszük, hogy 0<k1<k2<...<ki<=n}
Példa:
 
HALMAZ.BE HALMAZ.KI
1 3 5
2 3 2 3
1 3
7


Alakzatok - 1. Nap, 3. feladat (100 pont, időlimit: 60 mp)
A következő szabályok alapján alakzatokat hozunk létre:
 1. A kezdő alakzat egy egységnyi oldalú négyzet.
 2. Egy előállított alakzatból később tetszőleges számút előállíthatunk.
 3. Egy új alakzatot úgy kapunk, hogy két létező alakzatot egyenlő hosszúságú oldaluk mentén összeragasztunk.


Feladat:

A program olvasson be egy N pozitív egész számot, majd határozza meg azon alakzatok számát, melyeknek területe legfeljebb N!
Ezt kétféleképpen végezze el:
 • Az első esetben két alakzatot csak akkor ragaszthatunk össze, ha egybevágóak.
 • A második esetben ilyen megszorítás nincs.

 • Bemenet:

  A billentyűzetről kell beolvasni i és N értékét. (N<=10000). Az i azt adja meg, hogy első vagy második esetet vesszük figyelembe.
  Kimenet:
  Az eredményt az OBJECTS.DAT állományba kell beírni.
  Példa:
   
  Bemenet OBJECTS.DAT
  i=1, N=20 (1,1), (2,1), (4,2), (8,2), (16,3)
  i=2, N=10 (1,1), (2,1), (3,1), (4,2), (5,1), (6,2), (7,1), (8,2), (9,2), (10,2)
  Magyarázat: A kimenetben az egyes számpárok első eleme az előállított alakzat területe. A második szám pedig azt adja meg, hogy hány ilyen területű, de különböző alakú alakzat állítható elő az 1-3 szabályok segítségével.