Közép-európai Informatikai Olimpia 2000

Kolozsvár, RomániaLabda - 2. Nap, 1. feladat (100 pont, időlimit 1 másodperc) /tesztadatok/
Tekintsük az alábbi eszközzel játszható játékot:

Az eszköz különböző hosszúságú vízszintes lapokat tartalmaz, különböző magasságban elhelyezve. A legalsó lap a földön van (0 magasságban, végtelen hosszal).

A labda egy adott pontról indul lefelé a 0. időpontban, állandó sebességel, egy időegység alatt 1 métert tesz meg. Ha a labda egy lapra ér, akkor a lapon, annak valamelyik vége felé haladhat tovább, ugyanekkora sebességgel. Amikor eléri a szélét, akkor újra lefelé megy. Lefelé haladva nem tehet meg lap érintése nélkül MAX méternél nagyobb távolságot.

Feladat:

Írj programot, amely megadja a labda egy olyan útját, amin a lehető leghamarabb leér a földre!
Bemenet:
Állománynév: FALL.IN
1. sor: N X Y MAX (Négy egész szám, egy-egy szóközzel elválasztva: N a lapok száma (a földet nem számítjuk bele), X Y a labda kezdeti helyének vízszintes, illetve függőleges koordinátái, MAX pedig az a távolság, aminél többet nem lehet egyszerre lefelé megtenni. A lapokat 1-től N-ig sorszámozzuk.)
2..N+1. sorok: X1i X2i Hi (Három egész szám, egy-egy szóközzel elválasztva. Az i-edik lap Hi magasságban van, az X1i és X2i vízszintes koordináták között, a határokat is beleértve (X1i<X2i, i=1..N).)
Megjegyzés:
Kimenet:
Állománynév: FALL.OUT
1. sor: TIME (Egy egész szám: az az időpont, amikor a labda leér a földre.)
A további sorok tartalma, az állomány végéig: P T D
Megjegyzés:
Ha több megoldás is van, akkor csak egyet kel kiírni.
Korlátok:
1 < = N < = 1000
-20000 < = X1i, X2i < = 20000 (i=1..N)
0 < Hi < Y < = 20000
Példa:
 
FALL.IN FALL.OUT
3 8 17 20
0 10 8
0 10 13
4 14 3
23
2 4 1
1 11 1
3 16 1


Pálcikák - 2. Nap, 2. feladat (100 pont, időlimit 1 másodperc) /tesztadatok/
Tekintsük az alábbi kétszemélyes játékot:
Egy táblán N sorban vannak pálcikák, az i-edik sorban Si darab van (1 < = i < = N). A pálcikákat az i-edik sorban 1-től Si-ig sorszámozzuk. A játékosok felváltva lépnek. Minden egyes lépésben 1, 2 vagy 3 egymás mellett levő pálcikát lehet levenni valamelyik sorból, azaz a sorszámuknak folytonosnak kell lenni.
Például, ha egy sorban 10 pálcika van, és az első játékos leveszi a 4, 5, 6 sorszámú pálcikákat, akkor az 1, 2, 3, 7, 8, 9, és 10 sorszámú pálcikák maradnak. A második játékos elveheti például az 1, 2, 3 sorszámúakat (van más szabályos lépés is), de nem veheti el a 3, 7, 8 sorszámúakat, mert ezek nem folytonosak.
Az a játékos győz, aki az utolsó pálcikát veszi le a tábláról.

Feladat:

Írj programot, amely a nyerő stratégiával játszik a gép ellen.


Programodnak a gép ellen kell játszania. A géppel való párbeszédet az alábbi modul valósítja meg:
- Pascal: STICKS.TPU unit
- C/C++: sticks.h header, sticks.obj
Melyek az alábbi eljárásokat tartalmazzák:
procedure putMove(nr,label1,label2:Integer);  (Pascal)
void putMove(int nr, int label1, int label2); (C/C++)
A te lépésedet ezzel kell megadnod, azt jelenti hogy “az nr. sorból elveszed a label1 és label2 közötti sorszámú pálcikákat, a két határt is beleértve” (label1 < = label2)
procedure getMove(var nr,label1,label2:Integer);  (Pascal)
void getMove(int *nr, int *label1, int *label2);  (C/C++)
Ezzel kérdezheted le a gép válaszát, azt jelenti hogy “az nr. sorból a gép elveszi a label1 és label2 közötti sorszámú pálcikákat, a két határt is beleértve” (label1 < = label2);
Csak C/C++ esetén: azokat a változókat add meg, amelyekben az eredményt lekérdezed.

A programodnak felváltva kell hívnia a két eljárást, mindaddig, amíg van pálcika a táblán. Érvénytelen lépés esetén megszakad a program futása.Bemenet:
Állomány név: STICKS.IN
1. sor: N (Egy egész szám, a pálcikákat tartalmazó sorok száma (1< = N< = 10))
2. sor: S1 S2 ... SN (N egész szám, egy-egy szóközzel elválasztva, az egyes sorokban levő pálcikák száma (1< = Si < = 10))
3. sor: X (X csak 0 vagy 1 lehet. Ha X=0, akkor neked kell először lépni, egyébként pedig a gépnek.)
Megjegyzés:
Minden tesztre létezik nyerő stratégia.
Példa:
 
STICKS.IN Lehetséges
eljáráshívás-sorozat
2
1 3
1
getMove(nr, k1, k2); -> nr=2, k1=2, k2=2
putMove(1, 1, 1);
getMove(nr, k1, k2); -> nr=2, k1=1, k2=1
putMove(2, 3, 3);
**** te győztél **** 


Látkép-megvilágítás - 2. Nap, 3. feladat (100 pont, időlimit 1 másodperc) /tesztadatok/
Egy látképet egyenes szakaszok sorozatával adunk meg

A látkép felett N darab lámpa van, azonos T magasságban, különböző vízszintes pozíciókban. A lámpákkal szeretnénk megvilágítani a teljes látképet. A látkép egy pontja akkor van megvilágítva, ha látszik valamelyik lámpából "nézve", azaz a pontot a lámpával összekötő egyenes szakasz nem érinti a tájkép más pontját.

Feladat:

Írj programot, amely megadja a lehető legkevesebb lámpát, amelyekkel a teljes tájkép megvilágítható!
Bemenet:
Állománynév: LIGHT.IN
1. sor: M (Egy egész szám, a látkép töréspontjainak száma, beleértve az első és az utolsó pontot is.)
2..M+1. sorok: Xi Hi (Két egész szám, egy szóközzel elválasztva: az i-edik töréspont Hi magasságban, az Xi vízszintes pozíción van, 1 < = i < = M; (1 < = i < = M-1 esetén teljesül Xi+1 > Xi); egy egyenes szakaszt két egymás utáni pont ad meg.)
M+2. sor: N T (Két egész szám, egy szóközzel elválasztva, a lámpák N száma és T magassága. A lámpákat 1-től N-ig sorszámozzuk.)
M+3. sor: B1 B2 ... BN (N darab egész szám, egy-egy szóközzel elválasztva: a lámpák vízszintes koordinátái (Bi+1 > Bi, 1 < = i < = N-1).)
Kimenet:
Állománynév: LIGHT.OUT
1. sor: K (Egy egész szám: a bekapcsolandó lámpák minimális száma.)
2. sor: L1 L2 ... LK (K egész szám, egy-egy szóközzel elválasztva: a bekapcsolt lámpák sorszámai, növekvő sorrendben.)
Korlátok:
1 < = M < = 200
1 < = N < = 200
1 < = Xi < = 10000 minden 1 < = i < = M
1 < T < = 10000
1 < = Hi < = 10000 minden 1 < = i < = M
T > Hi minden 1 < = i < = M
X1 < = B1 és BN < = XM
Minden tesztesetre van megoldás.
Ha több megoldás is van, akkor csak egyet kell kiírni.
Példa:
 
LIGHT.IN LIGHT.OUT
6
1 1
3 3
4 1
7 1
8 3
11 1
4 5
1 5 6 10
2
1 4