Balkáni Informatikai Olimpia 1999

Ioannina, GörögországBűnözési statisztika - 2. Nap, 1. feladat (30 pont, időlimit: 1 mp)
Egy rendőrségi alkalmazottnak kötelessége felvállalni a nagyváros bűnözésének statisztikai feldolgozását. Feladata meghatározni, hogy a város konvex sokszög alakú részén hány bűneset történt.

Bemenet:

A bemeneti állomány (INPUT.TXT) első sora egy egész számot tartalmaz, amely a feladatban szereplő konvex sokszög oldalszáma (3<=N<=1000). A következő N sor mindegyikében két egész szám található egy szóközzel elválasztva, amelyek a sokszög csúcsainak koordinátái (-1000<= X, Y <=1000). A következő sor a bűnesetek számát tartalmazza (1<= M <= 10000). Az ezt követő M sor mindegyikében két egész számot tartalmaz egy szóközzel elválasztva. A koordinátapárok a bűnesetek helyét írják le (-1000<= X, Y <=1000).
Kimenet:
Programodnak a kimeneti állományba (OUTPUT.TXT) egyetlen sort tartalmaz, amelybe azt a számot kell írni, ahány bűneset a megadott területen belül történt.
Példa:
 
INPUT.TXT OUTPUT.TXT
4
0 0
0 100
100 100
100 0
2
50 50
-30 50
1
A Highwater folyó - 2. Nap, 2. feladat (30 pont, időlimit: 1 mp)
Két város, Westmouth és Eastmouth a Highwater folyó nyugati és keleti partján van, illetőleg Westmouth délre esik Eastmouthtól. A folyó partvonalait törött vonalak alkotják, a kelet-nyugati egyenes pontosan egy pontban metszi a partvonalat. Hook kapitány a két város között hajózik. Szeretné minimalizálni az üzemanyagköltséget, ezért meg akarja találni a legrövidebb útvonalat Westmouth és Eastmouth között.

Bemenet:

A bemeneti állomány (INPUT.TXT) első sora két egész számot tartalmaz (2<= M, N <= 2000), amelyek a nyugati, illetve keleti partot alkotó törött vonal csúcspontjait adják meg. A következő M sor két egészet tartalmaz (0 <= X, Y <= 3600), amelyek a nyugati part sarokpontjainak koordinátái. Ezután N sorban a keleti part leírása következik ehhez hasonlóan. Az első koordinátapár Westmouth, az utolsó Eastmouth helyét adja meg.
Kimenet:
A kimeneti állomány (OUTPUT.TXT) minden sorába két egészet kell írni, azon pontok koodinátáit, ahol irányt kell változtatni Westmouth és Eastmouth között. (A városok koordinátáit is ki kell írni.)
Példa:
 
INPUT.TXT OUTPUT.TXT
3 3
0 0
50 50
0 150
100 0
50 100
100 150
0 0
50 50
50 100
100 150


Ismerősök - 2. Nap, 3. feladat (40 pont, időlimit: 1 mp)
Összejövetelt rendeztek egy nagy teremben. Minden meghívott esetében tudjuk, hogy kiket ismer a többi meghívott közül. Meg akarjuk tudni, az emberek sorbaállíthatók-e oly módon, hogy az egymást mellett állól ismerősök legyenek.

Bemenet:

A bemeneti állomány (INPUT.TXT) első sora az emberek számát tartalmazza (1 <= N <= 50). A második sor az ismerettségek számát adja meg (0 <= M <= 1225). A következő M sor mindegyike két egész számot tartalmaz (1 <= I, J <= N), amely két, számmal azonosított személy ismeri egymást.
Kimenet:
A kimeneti állomány (OUTPUT.TXT) első sorába a YES vagy NO szót kell írni, attól függően, hogy megoldható-e a feladat. Ha a válasz YES, a következő sorban egy lehetséges sorbaállítást kell megadni, a számokat szóközökkel elválasztva.
Példa:
 
INPUT.TXT OUTPUT.TXT
5
7
1 2
3 1
2 3
2 4
4 3
3 5
4 5
YES
1 2 4 5 3