Balkáni Informatikai Olimpia 2000

Orhid, MakedóniaA híd - 2. Nap, 1. feladat (? pont, időlimit: 15 mp) /tesztadatok/
Naum hazatért falujába, Elshaniba külföldről, ahol sok pénzt keresett. Elshani lakói nap mint nap dolgoni jártak a két szomszédos faluba, Peshtaniba és Lagadinba. Céljukhoz sok út vezetett a hegyen át. Segítségképpen Naum Lmax hosszú hidat akart építeni, hogy lerövidítse az utat.

Feladat:

Keresd meg, hol kell felépítni a hidat, hogy megfeleljen a következő kritériumoknak:
Feltételek:
A pontok száma N (3 <= N <= 2000), pozitív egész.
A pontokat az 1, 2, ..., N számok jelölik, ahol 1 a kezdőpont (Elshani) 2 az egyik cél (Peshtani), 3 a másik cél (Lagadin) sorszáma. Két pontot csak egy úttal kötünk össze. Az utak hossza a legrövedebb távolság két összekötött pont között. Mindegyik pontból legfeljebb 20 út indul.
Az xi, yi pontpár adja meg az i-edik pont helyét. (-32000 <= xi, yi <= 32000)
M a meglévő utak, azaz az összekötött pontpárok számát jelöli. (M<=5000)
Lmax, amely pozitív valós szám, az építhető maximális hosszú híd hosszát adja meg.
Ha van megoldás, akkor csak egy van.
Bemenet:
A bemeneti állomány (BRIDGE.IN) első sorában az N és M egész számok állnak és az Lmax valós szám. A következő N sor mindegyikében két egész, az xi, yi számok kapnak helyet, amelyek az i-edik pont helyét jelölik. Az ezt követő M sorban az összeköttetésben lévő pontpárok sorszáma található.
Kimenet:
Ha van megoldás, akkor annak a két pontnak a sorszámát kell bejegyezni, amelyek között híd épük.
Ha nem építhető a feltételeket kielégítő híd, akkor az első sorba a 0 0 számpárt kell írni, a következő sorba pedig két valós számot, amelyek közül az első az 1 és 2 pontok, a második az 1 és 3 pontok közötti legrövidebb út hosszát adja meg.
Példa:

BRIDGE.IN BRIDGE.OUT
6 5 40
0 0
100 0
100 100
45 20
55 20
25 50
1 4
4 6
5 2
5 3
6 3
4 5


A pók - 2. Nap, 2. feladat (? pont, időlimit: 4 mp) Unit /tesztadatok/
A pók és a bogár egy L*M*N méretű üvegdobozban volt. A pók és a bogár a doboz felületén mozog. Nem tudnak repülni, de nem is esnek le a falról.

Feladat:

Keress stratégiát, amellyel a pók a legkevesebb lépésben megfogja a bogarat.
Programod egy unittal játszik majd. A programod a pók mozgását adja, a unit a bogár mozgásával válaszol.
Feltételek:
Az L, M, N számok centiméterben adják meg a doboz méreteit. (L, M, N <= 10000).

1. ábra
2. ábra 3. ábra
Bemenet:
A bemeneti állomány (SPIDER.IN) első sora három egész számot tartalmaz, az L, M, N számokat. A második sor a pók kiindulási helyének koordinátáit (xp, yp, zp) adja meg. Az utolsó sorban található három szám a bogár kiindulási pozícióját (xb, yb, zb) tartalmazza.
Kimenet:
A Finish eljárás meghívásával készül el a kimeneti állomány. Programodnak nem szabad írnia a kimeneti állományba. Ha sikerült a problémát megoldani, az állomány tartalmazza a lépések számát, egyébként a hiba okát.
Értékelés:
A teszt nem értékelhető, ha T a minimális lépésszám, amellyel a feladat megoldható. S a programod által meghatározott lépésszám.

Ha

Megjegyzések:
Pascal:
 
A USpider.tpu nevű Unitot használhatod. A programod elejére be kell írnod: uses USpider;
A unit 4 eljárást tartalmaz Init; MoveSpider, Movebug és Finish.

Procedure Init;
Az init eljárást a programod elején kell meghívnod.

Procedure MoveSpider(xns, yns, zns : integer);
A MoveSpider eljárás segítségével a pók lépését követő új pozíciót állíthatjuk be.

Procedure MoveBug(var xnb, ynb, znb: integer);
A MoveBug eljárás a számítógép stratégiája alapján megadja a bogár új pozícióját.

Procedure Finish;
A Finish eljárást kell meghívni, ha a pók megfogta a bogarat. Ez az eljárás befejezi a programot.

A programod kezdetén az Init eljárást kell meghívni, majd felváltva kell MoveSpider és MoveBug eljárást alkalmazni. Ha a MoveSpider eljárás a bogár koordinátát állítja be a pók számára, meg kell hívnod a Finish eljárást.

C:
Használhatod az USpider.obj állományt és az USpider.h állományt.

Mielőtt megoldod a feladatot, nyitnod kell egy új projectet. A projectet Spider.prj-nek kell nevezned, két állományt kell tartalmaznia: USpider.obj és a programodat.

Programod elején a következő sornak kell szerepelnie:
#include "USpider.h" or #include <Uspider.h>

Az obj állomány 4 függvényt tartalmaz: Init, movespider,movebug és Finish.

void Init();
Az Init függvényt programod elején kell meghívnod.

void movespider(int xns, int yns, int  zns);
A movespider eljárás segítségével a pók lépését követő új pozíciót állíthatjuk be.

void movebug(int *xnb, int *ynb ,int *znb);
A movebug eljárás a számítógép stratégiája alapján megadja a bogár új pozícióját.

void Finish();
A Finish eljárást kell meghívni, ha a pók megfogta a bogarat. Ez az eljárás befejezi a programot.

A programod kezdetén az Init eljárást kell meghívni, majd felváltva kell MoveSpider és MoveBug eljárást alkalmazni. Ha a MoveSpider eljárás a bogár koordinátát állítja be a pók számára, meg kell hívnod a Finish eljárást.

Példa:
 
SIDER.IN Programod A bogár helye
5 4 
0 1 2 3 
3 2 1 4 
4 1 2 1 
1 4 3 2 
2 3 4 0 
Init;
movespider(9,12,2);
movebug(xb, yb, zb); 
movespider(7,12,1);
movebug(xb, yb, zb); 
movespider(5,12,0);
movebug(xb, yb, zb); 
movespider(3,11,0);
movebug(xb, yb, zb); 
movespider(1,10,0);
Finish;

(4, 12, 1)

(3, 12, 0)

(2, 11, 0)

(1, 10, 0)A hal - 2. Nap, 3. feladat (? pont, időlimit: 13 mp) /tesztadatok/
Naum, a halász N darab halat fogott. A parton megmérte őket. Naum egy halászati társaságnál dolgozott és szerződése szerint joga volt hazavinni T gramm halat. Szerette volna azokat a halakat hazavinni, amelyeknek az összsúlya (L) legjobban megközelíti T-t. (L<=T)

Feladat:

Határozd meg, mely halakat viheti haza Naum.
Feltételek:
A halak száma N (N <= 500000).
A maximálisan hazavihető súly T (T <= 7000).
Az i-edik hal súlya ti (ti <= 35000).
Bemenet:
A bemeneti állomány (FISH.IN) első sorában az N és a T értéke található. A következő N sor mindegyikében egy szám, az i-edik hal ti súlya található.
Kimenet:
Ha nincs olyan megoldás, amely pont a T értékét adja, akkor a hazavihető legnagyobb L súlyra kell megoldást adni. A kimeneti állomány (FISH.OUT) első sorába a hazavitt halak K számát kell írni, a következő K sorba pedig egy-egy egész számot, a hazavitt halak súlyát.
Példa:
 
FISH.IN FISH.OUT
10 280
300
10
30
80
200
20
20
60
10
100
2
200
80