ACM 1990

regionális versenyTavak
A sík egy tartománya a G négyzetrácsos hálóval van beborítva. A háló minden négyzete vizet vagy szárazföldet reprezentál. Adott egy tartományt leíró térkép. Azok a vizet reprezentáló négyzetek, amelyek vízszintesen vagy függőlegesen csatlakoznak egymáshoz, és teljes egészében szárazfölddel vannak körülvéve, tavat alkotnak. Adottak egy vizet reprezentáló négyzet koordinátái. Írjunk programot, mely meghatározza a négyzetet tartalmazó tó területét, azaz az adott tóhoz tartozó négyzetek számát!

Megjegyzések:

1. A tartományt fedő rács derékszögű, és 100x100-as méretnél nem nagyobb.
2. Az Inputban 0 a szárazföldet reprezentálja.
3. Az Inputban 1 a vizet reprezentálja.
4. A tartományban több tó is lehet.
5. A négyzetrácsos hálót szárazföld veszi körül.
Bemenet:
Az 1. sor két egészet tartalmaz. Az első egy négyzet sor-, a második a négyzet oszlopindexe.
A 2. sor a négyzetrács első sora. Az első karakter a G[1,1], a második a G[1,2], a harmadik a G[1,3], … értékét reprezentálja. A karakterek száma nem több 100-nál.
A fennmaradó sorok a négyzetrács sorait reprezentálják.
Kimenet:
Az output egyetlen egész szám; az adott négyzetet tartalmazó tó területe. Az eredményt a képernyőre kell kiírni.
Példa:
 
INPUT.TXT OUTPUT.TXT
2 3
1001101
0011111
0001001
1100000
1111111
1100110
1110111
10