ACM 1999

döntőMéhészkedés ("A" probléma)
 
 
       __    __    __    __
    __/  \__/  \__/  \__/  \__
 __/  \__/  \__/53\__/  \__/  \__
/  \__/  \__/52\__/54\__/  \__/  \
\__/  \__/51\__/31\__/55\__/  \__/
/  \__/50\__/30\__/32\__/56\__/  \
\__/49\__/29\__/15\__/33\__/57\__/
/  \__/28\__/14\__/16\__/34\__/  \
\__/48\__/13\__/ 5\__/17\__/58\__/
/..\__/27\__/ 4\__/ 6\__/35\__/  \
\__/47\__/12\__/ 1\__/18\__/59\__/
/..\__/26\__/ 3\__/ 7\__/36\__/  \
\__/46\__/11\__/ 2\__/19\__/60\__/
/..\__/25\__/10\__/ 8\__/37\__/  \
\__/45\__/24\__/ 9\__/20\__/61\__/
/..\__/44\__/23\__/21\__/38\__/  \
\__/70\__/43\__/22\__/39\__/62\__/
/  \__/69\__/42\__/40\__/63\__/  \
\__/  \__/68\__/41\__/64\__/  \__/
/  \__/  \__/67\__/65\__/  \__/  \
\__/  \__/  \__/66\__/  \__/  \__/
   \__/  \__/  \__/  \__/  \__/
      \__/  \__/  \__/  \__/

Bemenet:

A bemenet minden sora két egészet tartalmaz, az a és a b számokat, (a, b <=10000) amelyek a megjelölt cellák számai. A számpárok mind pozitívak, az utolsó sor kivételével, mert ott a 0 0 számpár zarja a bemenetet.
Kimenet:
Minden esethez egyetlen sor tartozzék, benne a bemeneti állományban jelölt cellák távolsága álljon. A távolság alatt a legkisebb lépésszámot értjük, amellyel egyik cellából a másikba juthatunk.
Példa:
 
INPUT.TXT OUTPUT.TXT
19 30
0 0
The distance between cells 19 and 30 is 5.

Elárasztás ("H" probléma)
Az ingatlan-ügynökség 10 négyzetméteres (10m x 10m) egységenként felméri az eladásra kerülő területet, hogy biztosítást ajánlhasson a házvásárlóknak. Az esővíz, az olvadt hólé, a csőtörés vize a legalacsonyabb területen gyűlik össze, összefolyva a magasabb helyekről. Az egyszerűség miatt feltételezzük, hogy a csatornák engedik a vizet lefolyni az alacsonyabban fekvő helyekre, így a víz összefolyik az alacsonyabb területeken, anélkül, hogy a föld elnyelné azt.

Az időjárási adatokból meghatározható a régió csapadékmennyisége. A leendő vásárlók így tudhatják, hogy a régió területének hány százaléka kerül víz alá. Írj programot, amely megállapítja, az elárasztott terület nagyságát.

Bemenet:

A bementi állomány tartalmazza a régió leírását. Egy egész számpárral, m, n  kezdődik, amely megadja a terület kiterjedését. (1<=m, n<=30) A következő m sorban található n darab szám adja meg a régiók adatait. A magasságokat egész számokban adjuk meg, amelyek a tengerszint feletti értékeket jelzik. Minden régióhoz tartozó legutolsó érték a csapadékmennyiség köbméterben kifejezve. Az utolsó régiót a 0 0 számpár követi.
Kimenet:
A kimeneti állományba a régió sorszámát kell írni, a következő sorba a kialakuló vízszintet, majd a harmadik sorba azt, hogy a terület hány százalékát borítja víz. A máaodik és harmadik sor számait két tizedesjegy pontossággal kell megadni. A régiók adatait egy üres sor kövesse!
Példa:
 
INPUT.TXT OUTPUT.TXT
3 3
25 37 45
51 12 34
94 83 27
10000
0 0
Region 1
Water level is 46.67 meters.
66.67 percent of the region is under water.