ACM 1995

döntőJill kerékpározik ("A" probléma)
Jill Bates nem szeret hegyet mászni. Jill mindenhova kerékpárral megy, de mindig a lehető legkönnyebb és legrövidebb utat igyekszik választani. A jó hír az, hogy Jill Greenhillsben lakik, ahol minden út egy derékszögű rács mentén épült ki. A Kelet-Nyugat irányú utat utcának, az Észak-Dél irányú utat sugárútnak nevezzük. Bármely két szomszédos kereszteződés távolsága egyenlő. A rossz hír az, hogy Greenhillsben sok a hegy, és sok az egyirányú utca. Jill az útvonal kiválasztásánál az alábbi három szabályt alkalmazza.

1. Elkerüli a 10 méternél nagyobb emelkedést a szomszédos kereszteződések (rácspontok) között!
2. Soha nem megy forgalommal szemben az egyirányú utcákban!
3. A lehető legrövidebb útvonalat választja!

Írjunk programot, amely segít Jillnek egy elfogadható útvonal megtalálásában!

Bemenet:

Az input állomány a következő formátumban tartalmazza az adatokat: Feltehetjük, hogy az utcák és sugárutak koordinátái a fent definiált határok között vannak, valamint hogy az utak definíciói szigorúan Észak-Dél, illetve Kelet-Nyugat irányúak.
Kimenet:
Az input állomány minden kezdőpont-végpont párjára írassuk ki egy, a szabályoknak megfelelő útvonal rácspontjait! A rácspontot az 'utca-sugárút' formában írjuk ki, az egyes rácspontokat pedig a '->' karakterekkel kössük össze! Ha Jill szabályainak több útvonal is megfelel, akkor elegendő egyet kiíratnunk. Ha nincsen a szabályoknak megfelelő útvonal, vagy a kezdőpont egybeesik a végponttal, akkor egy erre figyelmeztető szöveget írassunk ki! Minden útvonalleírás után egy üres sornak kell szerepelnie!
Példa:
 
INPUT.TXT OUTPUT.TXT
3 4
10 15 20 25
19 30 35 30
10 19 26 20
1 1 1 4
2 1 2 4
3 4 3 3
3 3 1 3
1 4 3 4
2 4 2 1
1 1 2 1
0 0 0 0
1 1 2 2
2 3 2 3
2 2 1 1
0 0 0 0
1-1 -> 1-2 1-2 -> 1-3 1-3 -> 1-4 1-4 
  -> 2-4 2-4 -> 2-3 2-3 -> 2-2 

2-3 -> 2-3 : Maradj helyben!

Nincs 2-2 -> 1-1 út.


Egy rajzos példa.Bélyegek ("E" probléma)
Tom azóta lett bélyeggyűjtű, amióta elégedetlen a postások munkájával. Ha több bélyeg van (értékben) a csomagon, az rossz a postának, de jó a gyűjtőknek.

A posta igyekszik minimalizálni a szükséges bélyegek számát, amivel a csomag feladható. A posta munkájának segítened egy, minimumot meghatározó program megírásával.

A borítékméret korlátozza a ráragasztható bélyegek számát. Például, ha 1 és 3 centes bélyegek állnak rendelkezésre és 5 bélyegnyi hely van, akkor 1-től 13 centig tudjuk a borítékot bélyeggel ellátni. Azaz ha 1-13 cent értékű bélyeg kell a csomagra, akkor a feladat megoldható.
 

Összeg 1 centes bélyegek
3 centes bélyegek
1
1
0
2
2
0
3
0
1
4
1
1
5
2
1
6
0
2
7
1
2
8
2
2
9
0
3
10
1
3
11
2
3
12
0
4
13
1
4

Öt 3 centes bélyeggel 15 centes értéket is előállíthatunk, de 14 cent felragasztása nem lehetséges öt darab 1 és 3 centes bélyeggel. A posta szeretné, meghatározni azt a maximális összeget, ameddig minden érték előállítható a megadott címletekből összesen adott számút felhasználva. A pédában ez a maximum 13 cent.

Bemenet:

Minden adatsor első sorában lévő S egész szám a borítékra helyezhető bélyegek maximális számát adja meg. A második sorban egy N egész, ami az esetek számát adja meg. Ezután következő N sorban címleteket találunk. A sorok első száma a címletek száma, majd a címletek következnek növekvő sorrendben. A címletek legalább 1 szóközzel vannak elválasztva egymástól. Soronként legfeljebb S névérték szerepelhet! (S<=10, N<=10) A bélyegek névértéke maximum 100 lehet.

A bemenet a 0 értékkel kezdett adatsorral zárul.

Kimenet:
Az input minden adatsorozatához az output egyetlen sora tartozik, megadva a folyamatos kitöltéssel elérhető legnagyobb értéket, és az ezt adó névértéksorozatot a következő formában:

max coverage = <value> : <denominations>

Ha több névértéksorozat adja ugyanazt a folyamatos kitöltéssel elérhető maximumot, a kevesebb bélyeget igénylő sorozatot kell bejegyezni (ez a bélyegek nyomtatásakor megtakarítást hoz). Ha a felhasznált bélyegek száma is egyezik, akkor azt a sorozatot írjuk, ahol a legnagyobb névértékű bélyeg kisebb. Például, ha 5 bélyeg ragasztható a borítékra, és adott az 1, 4, 12, 21 valamint az 1, 5, 12, 28 sorozat, mindkettővel ki lehet fizetni 71 centig az összes értéket. Mindkettőnél ugyanannyi bélyeget kell felhasználni, de a legnagyobb címlet az első sorozatban kisebb. Ha több sorozat adja ugyanazt az értéket ugyanannyi bélyeg felhasználásával, s ráadásul ugyanaz a névértékmaximum is, bármelyik kiírható.

Példa:
 
INPUT.TXT OUTPUT.TXT
5
2
4 1 4 12 21
4 1 5 12 28
10
2
5 1 7 16 31 88
5 1 15 52 67 99
6
2
3 1 5 8
4 1 5 7 8
0
max coverage =  71 :  1  4 12 21
max coverage = 409 :  1  7 16 31 88
max coverage =  48 :  1  5  7  8