Nemes Tihamér OKSzTV'89

Első forduló

9-13. osztályosok

1989.1. feladat: (3 pont)
Milyen számot ír ki a képernyőre a következő program?
 
10 I=0
20 GOSUB 50
30 PRINT I
40 STOP
50 GOSUB 60
60 GOSUB 70
70 GOSUB 80
80 GOSUB 90
90 GOSUB 100
100 GOSUB 110
110 I=I+1
120 RETURN


2. feladat: (8 pont)
Hol vannak hibák az alábbi BASIC szubrutinban? Javítsd ki!  Milyen állítást fogalmazhatsz meg a változók tartalmáról és a T$ vektor rendezettségéről a megjelölt helyeken (a helyes változatban)? A szubrutin a T$() N elemű vektort rendezné növekvőn.

A DO WHILE ... LOOP ciklus magja mindaddig végrehajtódik, amíg a WHILE mögé írt feltétel teljesül.
 

1000 REM BESZÚRÁSOS RENDEZÉS:
1010 FOR I=2 TO N
1020   IS$=T$ : J=I-1
<--------------------------------------- 1.
1030   DO WHILE J>=1 OR IS$<T$(J)
1040     T$(J)=T$(J+1) : J=J-1
<--------------------------------------- 2.
1050   LOOP
1060   T$(J)=IS$
<--------------------------------------- 3.
1070 NEXT I
1080 RETURN

3. feladat: (6 pont)
Mit számít ki az alábbi program, ha az x változó (0<x<1) legfeljebb 2 tizedestört jegyet tartalmaz? Milyen feltételek teljesülése esetén fejeződik be a végrehajtás? Mit ír ki a program x=0.3 esetén?
 
i:=0; w:='0.';
kiír('x:='); beolvas(x);
r[0]:=kerekít(x*100);
repeat
  i:=i+1;
  r[i]:=r[i-1]*2;
  if r[i]>=100 then begin
    r[i]:=r[i]-100;
    w:=w+'1';
  end
  else w:=w+'0';
  j:=0;
  while ((r[i]<>0) and (r[j]<>r[i]) and (j<i)) do j:=j+1;
until not ((i<30) and (j=i));
kiír('Végeredmény: ',w);

4. feladat: (6 pont)
Mit csinál az alábbi algoritmus? Az algoritmus egy T$(N,2)-es táblázattal és a K1$, K2$ változókkal dolgozik. Az index függvény egy szöveg karakterei alapján 1 és N közötti egész számot generál. (az 'amíg' ciklus akkor áll le, ha az amíg mögé írt feltétel már nem teljesül.)
 
Eljárás:
  K:=index(K1$) : KK:=0
  Ha T$(K,1)<>"" akkor
    KK:=K
    Ciklus
      Ha K<N akkor K:=K+1 különben K:=1
    amíg KK<>K és T$(K,1)<>""
    Ciklus vége
  Elágazás vége
  Ha KK=K akkor Ki: "baj!!!"
  különben T$(K,1):=K1$ : T$(K,2):=K2$
Eljárás vége.

5. feladat: (6 pont)
Az alábbi algoritmus egy utcai automata pénzvisszaadásának menetét írja le úgy, hogy a lehet? legkevesebb számú érmét adja vissza. Az FT() vektor írja le, hogy az automata milyen érméket kezel, értéke (20, 10, 5, 2, 1).
 
Pénzvisszaadás (ÖSSZEG):
  Cilus I=1-t?l 5-ig
    Ha ÖSSZEG>=FT(I) akkor
      DB:=INT(ÖSSZEG/FT(I))
      KI DB;" db. ";FT(I);" Ft-os"
      ÖSSZEG:=ÖSSZEG-DB*FT(I)
    Elágazás vége
  Ciklus vége
Eljárás vége.

Módosítsd a visszaadás algoritmusát, ha azt is tudjuk, hogy az automatának melyik pénzérméből hány darabja van, amit egy D( ) vektorban tárolunk!6. feladat: (7 pont)
Mit rajzol az alábbi, LOGO nyelven írt program, ha tekn?cünk kezdetben a képerny? közepén tartózkodik és felfelé néz? Mi a GVONAL eljárás szerepe? Mit tartalmaz a paramétere?

RIGHT 90 ÁBRA 30

Az ÁBRA és a GVONAL eljárások LOGO definíciója:
 

TO ÁBRA :X
  IF :X>9 THEN GVONAL :X LEFT 180 ÁBRA :X*2/3 LEFT 180
  GVONAL :X
END
TO GVONAL :Y
  REPEAT 180 [LEFT 1 FORWARD :Y*3.141592654/180]
END
Az utasítások jelentése:
 
RIGHT fok, LEFT fok jobbra, balra fordulás fok fokkal
FORWARD lépés elmozdulás előrelépés hosszan
REPEAT db [utasítások] az utasítások megismétlése db-szor
IF a THEN ág a sor végéig tart

Az utasításokat egymástól, illetve a paraméterüktől is szóköz választja el. Az eljárások paraméterei elé :-ot kell tenni, az eljárásdefiníció kezdetét TO, végét az END alapszó jelzi.7. feladat: (8 pont)
Egy elektronikus áramköröket gyártó vállalatnak digitális áramkörök hibás kapuit kell megkeresnie. Előzetes tapasztalatok alapján feltételezhető, hogy az ábrán látható áramkörben legfeljebb egy hiba van, és az úgy jelentkezik, hogy valamelyik kapu kimenete a bemeneteitől függetlenül állandóan logikai 0-t ad ki (0-ba ragadt). Ennek megállapításához a G1, G2, G3 kapukból álló áramkör A, B, C bemenetét pedig a 63-as kimenetének 0., 1., 2. bitjére kötöttük, az áramkör Y kimenetét pedig a 64-es bemenet 0. bitjére:

Az egyes kapuk igazságtáblázata (NOR = nem vagy, NAND = nem és):
 
NOR 0 1
0 1 0
1 0 0
NAND 0 1
0 1 1
1 1 0

A következő programmal próbáljuk felfedni a hibákat:
 

10 REM HIBAKERESÉS
20 FOR I=1 TO 3
30   READ X, Y, H$
40   OUT 63, X     : REM X KIKÜLDÉSE A 63-AS KIMENETRE
50   IF (INP(64) AND 1)<>Y THEN 80 : REM A 64-ES BEMENETEN NEM Y JÖTT
60 NEXT I
70 H$="NINCS 0-BA RAGADT KIMENET"
80 PRINT H$
90 STOP
100 DATA ?, ?, "G1 HIBÁS"
110 DATA ?, ?, "G2 HIBÁS"
120 DATA ?, ?, "G3 HIBÁS"

Milyen számok kerüljenek a DATA sorokban levő kérdőjelek helyére? Válaszodat indokold meg!


8. feladat: (8 pont, problémánként 1-1 pont)
Egy liftet vezérlő program algoritmusát láthatod az alábbiakban. Gondold végig, hogyan működik ez a lift (ezt nem kell leírnod)! Sorolj fel minél több kritikus (kellemetlen) helyzetet, amelybe a lift utasa kerülhet az algoritmus miatt! A HOVA() vektor 32 elemű. (Hívni a liftet valamelyik emeletről lehet, parancsot adni pedig a fülkében.)
 
Liftvezérlő program:
  SZINT:=0 : UTASÍTÁSSZÁM:=0
  Ciklus
    Várj amíg nincs HÍVÁS
    Jegyezd föl (HÍVÓGOMB)
    Ciklus amíg UTASÍTÁSSZÁM>0
      Menj oda(HOVA(UTASÍTÁSSZÁM))
      Ajtót nyiss
      Várj amíg eltelik 10 másodperc
      Ajtót csukj
      UTASÍTÁSSZÁM:=UTASÍTÁSSZÁM-1
    Ciklus vége
  Ciklus vége
Program vége.
Menj oda(X):
  Ciklus amíg SZINT<>X
    Ha SZINT>X akkor Menj le eggyel : SZINT:=SZINT-1
    különben Menj föl eggyel : SZINT:=SZINT+1
    Elágazás vége
    Ha van PARANCS akkor Jegyezd föl(PARANCSGOMB)
    Ha van HÍVÁS akkor Jegyezd föl(HÍVÓGOMB)
  Ciklus vége
Eljárás vége.
Jegyezd föl(GOMB):
  Ciklus I=UTASÍTÁSSZÁM-tól 1-ig -1-esével
    HOVA(UTASÍTÁSSZÁM+1):=HOVA(UTASÍTÁSSZÁM)
  Ciklus vége
  UTASÍTÁSSZÁM:=UTASÍTÁSSZÁM+1
  HOVA(1):=GOMB
Eljárás vége.

(A Várj, amíg ..., a Menj ..., az Ajtót ... tevékenységek végrehajtására, a PARANCS-, illetve HÍVÓGOMB érzékelésére, valamint a PARANCS és HÍVÁS logikai értékek beállítására a lift közvetlenül képes, azokat nem kell definiálnunk.)


Elérhető összpontszám: 52 pont