Nemes Tihamér OKSzTV 2002

Első forduló

III. kategória, 11-13. osztályosok

2001. november 13.

1. feladat: Rendezés (20 pont)


2. feladat: Rekurzió (20 pont)
3. feladat: Szövegkeresés (18 pont)
4. feladat: Adatbázis (22 pont)
A SZÉTSZÓRT iskola több város több épületében működik. Az osztályokról és az osztályfőnökökről nyilvántartást készítettünk (lásd a két táblázatot). Városonként egy osztályfőnököt vezetőnek neveztek ki.
 
 
Osztályfőnökök
azon
név
szak
vezető
osztály
101 Nagy Péter matematika 0 1A
102 Kiss Anna matematika 104 1B
103 Kovács Pál magyar 101 2A
104 Németh Erika történelem 0 2B
105 Szabó János magyar 101 3A
106 Horváth Zsuzsanna kémai  104 3B
107 Kiss Etelka rajz 0 4C

 
Osztályok
kód város létszám
1A Budapest 40
2A Budapest 36
3A Budapest 32
1B Miskolc 24
2B Miskolc 26
3B Miskolc 26
4C Debrecen 20

A táblázatok lekérdezésére használható a SELECT utasítás:
 
SELECT oszlopnév, oszlopnév, ...
   FROM táblázatnév, táblázatnév, ...
   WHERE logikai kifejezés;

A logikai kifejezésben műveleti jel (pl. VAGY, ÉS, =, <, >=), állandó (pl. "Miskolc"), oszlopnév (pl. város) vagy zárójelben egy újabb, beágyazott SELECT utasítás használható.

A lekérdezés azokat a sorokat (két táblázat esetén: sorpárokat) választja ki a táblázat(ok)ból, amelyekre a logikai kifejezés teljesül. Minden kiválasztott sorból, illetve sorpárból csak a megnevezett oszlopok adatait kapjuk eredményül. A nem beágyazott SELECT utasítás kiírja az eredményt a képernyőre. Például
 
SELECT kód 
   FROM osztályok 
   WHERE hely = "Miskolc" OR hely = "Debrecen";

kiírja a miskolci és a debreceni osztályok kódját.
 

Példa:

Ha 6 autó van, az autók kezdeti sorrendje 3, 4, 1, 5, 6, 2, akkor 3 menet kell.
A. Milyen parancs írja ki
A1. a 30-nál kisebb létszámú osztályok kódját és létszámát?
A2. a Debrecenben dolgozók nevét és osztályuk létszámát?
B. Mit ír ki az alábbi SELECT parancs?
 
SELECT név
   FROM Osztályfőnökök
   WHERE vezető = (SELECT azon
                      FROM Osztályfőnökök
                      WHERE név = "Nagy Péter");

C. Milyen parancs írja ki azon főnökök nevét, akiknek van Magyar szakos beosztottja?


5. feladat: Prioritási sor (20 pont)

Elérhető összpontszám: 100 pont