Nemes Tihamér OKSzTV'94

11-13. osztályosok

Döntő

1994Táblázatkezelő:

Feladat:

Sok könnyen használható táblázatkezelő program létezik IBM PC-ken (pl. Quattro Pro, Excel, ...) Készíts Te is egy egyszerű táblázatkezelő programot!

A táblázat oszlopait az angol ABC betűi, sorait 1 és 26 közötti egész konstansok azonosítják. Minden egyes mezőjébe vagy egy számot, vagy egy szöveget, vagy egy képletet lehet írni. A program a következő lehetőségekkel rendelkezzen:
 
A.  
a képernyőn induláskor jelenjen meg egy üres táblázat (a táblázat bal felső sarka látszik, minden mező 10 karakter hosszúságú legyen, aktuális mezőként az A1-et jelöltük meg);
3 pont
B.   a kurzormezogató billentyűkkel a táblázatban lehessen mozogni, az aktuális mezőt megjelenítésében valahogyan különböztesse meg a többitől; ha a képről kilépnénk, a képernyőt, mint ablakot mozgassa a táblázat fölött;
12 pont
C.   az aktuális mezőbe lehessen beírni maximum 10 karaktert (az ott találhatót felülírni, beíráskor szerkeszteni nem lehet, a beírást vagy az ENTER vagy pedig valamelyik nyíl lenyomásával lehet befejezni - utóbbi esetben a mezőt a megfelelő irányban el is hagyjuk)
2 pont
  a. fixpontos valós számot a mezőben jobbra igazítva;
2 pont
  b. szöveget a mezőben balta igazítva; (ez is tartalmazhat számjegyeket de kötelező aposztróffal kezdeni, de a szöveg végére nem kell még egyszer kitenni);
2 pont
  c. képletet (amelynek kiszámított értékét írja ki a képernyőre a program, hibás képletek esetén a mezőben HIBA szöveg jelenjen meg), a képlet tartalmazhat:
  1. számkonstansokat,
  2. mezőhivatkozásokat,
  3. +, -, *, / műveleteket,
  4. zárójeleket
19 pont
D.   mező értékét módosítani: (F1 billentyű):
  • a mező kiírt tartalmában a jobbra-, illetve a balra mutató nyilakkal mozogni;
  • az aktuális karaktert a DEL billentyűvel törölni;
  • az aktuális karakter elé egy karaktert beszúrni;
  • ENTER billentyű lenyomására a mező szerkesztését befejezni;
7 pont
E.   közvetlenül pozicionálni egy cellára (ekkor be kell írni a cella indexét); (F2 billentyű)
2 pont
F.   a táblázatot lemezre írni egy szekvenciális szövegfájlba (az üres mezők nem kerülnek ki a fájlba); (F3 billentyű)
Minden sorban egy mező van, tartalma? mezőazonosító:mazőtartalom (a beírás formátumában)
Például:
A1:15
A12:'szöveg
B2:A1+A2*2
5 pont
G.   lemezről egy táblázatot beolvasni; (lemezeden van: *.TAB - több próbafile) (F4 billentyű)
5 pont
H.   új sort beilleszteni az aktuális sor elé (ekkor a képletekben szereplő sorindexeket át kell számolni az új soroknak megfelelően), s a 26. sor korábbi tartalma elveszik; (F5 billentyű)
4 pont
I.   új oszlopot beilleszteni az aktuális oszlop elé (ekkor a képletekben szereplő oszlopindexeket át kell számolni az új oszlopoknak megfelelően), s a Z jelű oszlop korábbi tartalma elveszik; (F6 billentyű)
4 pont
J.   az aktuális sort törölni, minden mögötte levő sor eggyel előbbre kerül (ekkor a képletekben sorindexeket át kell számolni az új soroknak megfelelően), s a 26. sor üres lesz; (F7 billentyű)
4 pont
K.   az aktuális oszlopot törölni, a mögötte levők eggyel előbbre kerülnek (a képletekben szereplő oszlopindexeket át kell számolni az új oszlopoknak megfelelően), s a Z jelű oszlop üres lesz. (F8 billentyű)
4 pont


Elérhető összpontszám: 75 pont + maximum 25 pont az 1-2. fordulóból